Place zabaw dla dzieci

Dla dzieci udostępnione są trzy place zabaw:
– plac zabaw Danonki przy ul. Bulwar 1000-lecia
– plac zabaw w parku miejskim przy ul. 3 Maja
– plac zabaw przy ul. Łaziennej