KLAUZULE

*Klauzula informacyjna ogólna

*Klauzula informacyjna Organizację konkursów i zawodów sportowych

*Klazula zgody na Organizację zawodów sportowych OSIT z wizerunkiem

*Klazula zgody na Organizację zawodów sportowych OSIT

*Klazula zgody na wizerunek ogólna