SKRZYNKA PODAWCZA

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP   /ositchelmza/domyslna oraz /ositchelmza/SkrytkaESP.